Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010

đăng 09:54 31 thg 12, 2001 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                                         Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010

I. Nhiệm vụ chung:

 • Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
 • Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.
 • Thực hiện chương trình học kỳ II.
 • Họp PHHS vào ngày 10/01/10
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch của chuyên môn.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch từng tháng.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần  21  04/01 – 09/01

- Thực hiện TKB và PCCM mới.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lên kế hoạch dự giờ.

 

- BGH tiếp tục  kiểm tra sổ điểm lớn và duyệt sổ liên lạc

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Sơ kết HKI tại lớp vào giờ SHL ngày 09/01/10

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

 

- BGH

 

- Tổ trưởng

 

- GVCN

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH và GV

 

- TT và GV được ph/công

- GVCN, CHTPH, HS

 

 

 

 

 

 

- TTCM

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp, KHDG dán tại bảng thông báo

 

 

 

 

- Tại phòng học

 

Tuần 22

11/01 – 16/01

- Thực hiện chương trình theo TKB

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

- Dạy phụ đạo HS khối 9

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/01/10

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- GV K9

- TT

 

- TT

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT và GV được ph/công

 

 

- BGH

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

 

Tuần 23

18/01 – 23/01

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT,

- Dạy phụ đạo HS khối 9

- Ngày 18/01 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- GV K9

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GV được p/công

 

 

- Tổ trưởng

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- Văn thư

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng học

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 24

25/01 – 30/01

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kê tăng giờ tháng 1, tổng hợp tăng giờ tháng 1.

- Sinh hoạt tổ, nhóm CM
-Nộp kết quả kiểm định chất lượng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT
- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Nộp cho TT

 

- Tại phòng họp

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phối hợp cùng nhà trường, PHHS để có kế hoạch dạy phụ đạo cho HS khối 9.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 01 tháng 01 năm 2010.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                 

 

PHẠM BÁ LỊCH        

 

Comments