Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012

đăng 06:21 10 thg 2, 2012 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: Toán                                                                                             Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012

 

I. Nhận xét tháng 12/2011:

 • Nề nếp:  Nhìn chung thực hiện khá nghiêm túc về nề nếp CM của nhà trường. Đảm bảo giờ giấc ra vào lớp, đảm bảo giờ ngày công.
 • Công tác chuyên môn: Thực hiện tốt công tác soạn giảng , chấm trả bài kiểm tra học kỳ .Tuy nhiên trong công tác chấm bài kiểm tra học kỳ một vài giáo viên chấm chưa chính xác .

Đa số giáo viên vào điểm kịp thời, chính xác, GV bồi dưỡng học sinh giỏi thực hiện được các buổi bồi dưỡng theo đúng kế hoạch.

Thực hiện các buổi dạy hoạt động ngoài giờ đúng theo kế hoạch chủ điểm tháng 1.

Thực hiện công tác soạn giảng , lên kế hoạch giảng dạy kịp thời.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Tiếp tục ổn định nề nếp CM , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN, GVCN nhắc học sinh cập nhật TKB mới.
 • Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi văn hóa và tham gia thi tại huyện ngày 08/02/12.
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • GVCN chuẩn bị tốt nội dung sơ kết HKI và họp PHHS.
 • Phụ đạo HS các khối tạm nghỉ.
 • Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch từng tháng.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 22  (CM  tuần 21,

Từ  02  tháng  01  đến  07  tháng 01)

- Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm chất lượng bộ môn HK I kịp thời, đúng quy định..

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh sinh giỏi văn hóa.

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

- GVBD

 

 - TT

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Dạy tại phòng BD

- Phòng họp

 

 

 

Tuần 23  (CM tuần 22, Từ  09 tháng  01  đến  14  tháng  01)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ,nhóm chuyên môn

- Tiếp tục BD HS giỏi.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Lên kế hoạch giảng dạy và dạy bù chậm chương trình kịp thời.

-Thanh tra công tác chấm trả bài kiểm tra học kỳ I

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- GVBD

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

-TT & TP

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- GVBD

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

-TT & TP

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

- Tại p. họp

 

 

Tuần 24

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Từ 16 tháng  01  đến   29  tháng  01/2012  )

 

 

 

 

 

Tuần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Từ 16 tháng  01  đến   29  tháng  01/2012  )

 

 

 

 

 

 

IV. Biện pháp thực hiện:

 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp, đầu tư cho công tác soạn giảng .
 • Thưc hiện tốt công tác BD HS giỏi.
 • Thực hiện tốt thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Thìn.
 • GV được phân công day HĐNGLL cần thực hiện tốt các chủ điểm và thực hiện đúng thời gian quy định
 • Thống kê chất lượng bộ môn học kỳ I vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác. Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.
 • Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 31 tháng 12 năm 2011.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                Phạm Bá Lịch  

 

 

Comments