Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2014

đăng 16:11 12 thg 3, 2014 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                               Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: Toán                                                                                            Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2014

 

I. Nhận xét tháng 12/2013:

 • Nề nếp:  Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng kế hoạch;

II. Nhiệm vụ chung:

 • Thực hiện chương trình học kì II.
 • Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi văn hóa
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • GVCN chuẩn bị tốt nội dung sơ kết HKI và họp PHHS.
 • Tiếp tục thực hiện dạy phụ đạo khối 9.
 • Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch từng tháng.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 20  (CM) 

Từ  30  tháng  12  đến  04  tháng 01)

- Thực hiện giảng dạy theo TKB học kỳ II .

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm chất lượng bộ môn HK I kịp thời, đúng quy định..

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh sinh giỏi văn hóa.

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- BGH

 

 

- Tất cả GV

 

 

- GVBD

 

 - TT

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp

- Tổng hợp trên sổ KH

 

 

- Dạy tại phòng BD

- Phòng họp

 

Tuần 21  (CM) Từ  06  tháng  01  đến  11  tháng  01)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ,nhóm chuyên môn

-Thực hiện dạy phụ đạo học sinh khối 9, dạy ôn các khối.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Lên kế hoạch giảng dạy và dạy bù chậm chương trình kịp thời.

- BGH

 

- Tổ trưởng

 

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

-- Tất cả GV

 

 - Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp

- Tại p. họp

 

 

 

Tuần 22 (CM) Từ 13   tháng 01  đến  18     tháng 01 )

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Ngày 18/01 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tiếp tục dạy phụ đạo theo lịch

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

-Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề và thanh tra toàn diện

- Tất cả GV

 

- TT

 

- BGH

 

- BGH

 

-TT

- Tất cả GV

 

- TT

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

-TT

 

 

- Dạy trên lớp

- Nộp hồ sơ về p. họp.

- Nộp tại phòng văn thư

 

 

 

Tuần 23   (CM) Từ 20   tháng  01   đến 25    tháng 01)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , 1 tiết theo PPCT

- Tất cả GV

 

- TT

 

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Phòng họp

 

 

 

Từ 27    tháng  01   đến 01     tháng 02)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

 

IV. Biện pháp thực hiện:

 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp, đầu tư cho công tác soạn giảng .
 • Thống kê chất lượng bộ môn học kỳ I vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác. Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .
 • Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.Chuyên đề tìm biện pháp nâng nâng cao chất lượng các môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao.
 • Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9 chấn chỉnh sĩ số tham gia học phụ đạo của các lớp
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.
 • Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 31 tháng 12 năm 2013.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                               Phạm Bá Lịch  

 

Comments