Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010

đăng 22:01 18 thg 3, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                       Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                              Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010

I. Nhiệm vụ chung:

 • Tập trung thực hiện nghiêm túc nề nếp trật tự kỷ cương trường học, nhất là nề nếp dạy và học, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của nhà trường và các tổ chức đoàn thể đề ra, luôn luôn trau dồi đạo đức và phẩm chất tốt.
 • Giáo dục HS ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhất là đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng với thầy cô giáo.
 • Tiếp tục củng cố nề nếp hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

II. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần  26 

01/02 – 06/02

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lên kế hoạch dự giờ.

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và GV được ph/công

- TT và GV được ph/công

 

- Gv không có giờ đi dự.

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 27

08/02 – 13/02

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

Tuần 28

15/02 – 20/02

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

Tuần 29

22/02 – 27/02

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kê tăng giờ tháng 2, tổng hợp tăng giờ tháng 2.

- Sinh hoạt tổ, nhóm CM

- Triển khai kế hoạch hội giảng lần 2 công nhận giáo viên giỏi trường năm học 2009-2010

- Nộp báo cáo tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT

- TT

 

 

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Nộp cho TT

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

- Nộp tai V.Thư

 

 


III. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                              Hoà hiệp ngày 02 tháng 02 năm 2010.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                  Phạm bá Lịch

 

Comments