Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012

đăng 06:41 10 thg 2, 2012 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                       Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                              Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012

I. Nhận xét tháng 01/2011:

 • Nề nếp:  Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay. Nghỉ tết đúng thời gian quy định.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định. Đã thanh tra toàn diện 2 đ/c.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Sau nghỉ tết tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

III. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 26

30/01 – 04/02

(CM: Tuần 23)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ đánh giá theo lịch

- Tiếp tục BD HS giỏi

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn ngày 31/01/12.

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- GV BD

- TT

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- GV BD

- Tất cả GV

 

- Trên lớp

 

- Trên lớp

 

- Phòng BD

- phòng họp

 

Tuần 27

06/02 – 11/02

(CM: Tuần 24)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- HS giỏi tham gia thi cấp huyện 08/02/12

- Thực hiện kiểm tra 1 tiết khối 6, 9.

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- BGH

- Tất cả GV

 

- Đội tuyển HS giỏi

- Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

- BGH phân công GV

- Trên lớp

 

Tuần 28

13/02 – 18/02

(CM: Tuần 25)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kì ngày 15/02

- Tất cả GV

 

- TT

 

- Tất cả GV

 

- TT & TP

- BGH

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp

 

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 29

20/02 – 25/02

(CM : Tuần 26)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ, nhóm CM

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

IV. Biện pháp thực hiện:

 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Sinh hoạt nhóm ra đề và nộp đề kiểm tra đúng thời gian quy định
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                              Hoà hiệp ngày 02 tháng 02 năm 2012.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

       

 

                                                                                                                  Phạm bá Lịch

 

Comments