Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2014

đăng 16:12 12 thg 3, 2014 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                 Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                             Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2014

I. Nhận xét tháng 01/2014:

 • Nề nếp:  Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Nghỉ Tết đúng kế hoạch, an toàn.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng kế hoạch;

II. Nhiệm vụ chung:

 • Tập trung thực hiện nghiêm túc nề nếp trật tự kỷ cương trường học, nhất là nề nếp dạy và học, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của nhà trường và các tổ chức đoàn thể đề ra, luôn luôn trau dồi đạo đức và phẩm chất tốt.
 • Giáo dục HS ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhất là đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng với thầy cô giáo.
 • Tiếp tục củng cố nề nếp hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

III. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Từ 02    tháng  02   đến 08     tháng 02)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

Tuần 24

(CM)

10/02 – 15/02

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

(11/02/14) ,

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và GV được ph/công

- TT và GV được ph/công

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 BGH

- Dạy trên lớp

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

 

 

 

 

Tuần 25

(CM)

17/02 – 22/02

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Nộp báo cáo tháng

- Thực hiện dạy ôn và phụ đạo các khối.

- Tất cả GV

 

- TT

- BGH

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

- Nộp tai V.Thư

 

Tuần 26

(CM)

24/02 – 01/03

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ, nhóm CM (25/ 02/14) Kiểm tra hồ sơ

- Thực hiện dạy ôn và phụ đạo các khối.

- Tất cả GV

 

- TT

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

- Tại phòng họp

 

 

 


IV. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                              Hoà hiệp ngày 02 tháng 02 năm 2014.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                  Phạm bá Lịch

 

Comments