Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2011

đăng 01:32 16 thg 3, 2011 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                              Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                    Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2011

I. Nhận xét tháng 02/2011:

 • Nề nếp:  Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay. Nghỉ tết đúng thời gian quy định. Tuy nhiên còn vài đ/c nghỉ tết về quê nên vào trễ so với quy định nhưng đã nhờ người dạy thay kịp thời.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định. Chưa thanh tra toàn diện 3 đ/c còn lại.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng hai ngày lễ lớn 08/03 và 26/03.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện tốt công tốt kiểm tra hồ sơ học bạ HS khối 9.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Tiếp tục hội giảng và hoàn thành hội thi GV dạy giỏi cấp trường.
 • Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch của chuyên môn.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo cho HS.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 31  28/02 -  05/ 03

 

CM: Tuần 27

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Thi lí thuyết GV DG

- Triển khai lịch đăng kí hội giảng và bắc thăm tiết dạy thưc hành GV dạy giỏi.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ.

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Dạy phụ đạo các khối

- Tất cả GV

 

-  BGH

 

-  BGH

 

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

-  GV dự thi

 

-  GV dự thi

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- Gv không có giờ đi dự.

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 32

07/03 – 12/03

 

 

CM: Tuần 28

- Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch

-Tổ chức hoạt động chào mừng 8-3

- Tất cả GV

- BGK

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

- Tại trường

 

Tuần 33

14/03 – 19/03

 

 

CM: Tuần 29

- Thực hiện giảng dạy theo TKB . Tiếp tục tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

-  Kiểm tra hồ sơ định kì

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch     

- Nộp báo cáo tháng

- Tất cả GV

- BGK

 

 

 

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

- TT

- Tất cả GV

 

 

 

 

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

- TT

- BGH

 

 

 

 

- BGH

- BGH

 

 

- BGH

 

- V.Thư

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

- Tại p. Họp

- Theo kế hoạch của chuyên môn

 

 

- Dạy trái buổi trên lớp

- nộp tại V.thư

 

Tuần 34

21/03 – 26/03

 

CM: Tuần 30

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tổ chức cắm trại và văn nghệ

- Tất cả GV

 

- BGK

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và  NT

 

- BGH & Đoàn đội.

- Tất cả GV

 

- BGK và Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV và HS k8, 9

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Theo k/h của chuyên môn

 

 

- TK vào sổ KHGD và sổ TK của tổ.

- Tại p. Họp

 

 

IV. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • GVCN có kế hoạch trại và văn nghệ cụ thể triển khai cho HS kịp thời
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • BGK chú ý danh sách đăng kí đi dự giờ HG đầy đủ.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng kế hoạch, có chất lượng.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                        Hoà hiệp ngày 28 tháng 02năm 2011

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                Phạm bá Lịch

 

Comments