Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2012

đăng 08:11 14 thg 3, 2012 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                              Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                    Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2012

I. Nhận xét tháng 02/2012:

 • Nề nếp:  Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng hai ngày lễ lớn 08/03 và 26/03.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo cho HS.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 30  27/02 -  03/ 03

 

CM: Tuần 27

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ.

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Dạy phụ đạo các khối

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- Gv không có giờ đi dự.

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 31

05/03 – 10/03

 

 

CM: Tuần 28

- Thực hiện giảng dạy theo TKB

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch

-Tổ chức hoạt động chào mừng 8-3

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

- Công đoàn

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

- Tại trường

 

Tuần 32

12/03 – 17/03

 

 

CM: Tuần 29

- Thực hiện giảng dạy theo TKB

-  Kiểm tra hồ sơ định kì

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch     

- Nộp báo cáo tháng

- Tất cả GV

 

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả GV

 

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

 

- TT

- BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

- V.Thư

- Dạy trên lớp.

 

- Tại p. Họp

- Theo kế hoạch của chuyên môn

 

 

- Dạy trái buổi trên lớp

- nộp tại V.thư

 

Tuần 33

19/03 – 24/03

 

CM: Tuần 30

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và  NT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Theo k/h của chuyên môn

 

 

- TK vào sổ KHGD và sổ TK của tổ.

- Tại p. Họp

 

Tuần 34

26/03 – 31/03

 

CM: Tuần 31

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch     

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Tất cả GV

 

- Tất cả Gv

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả Gv

 

- Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

 

 

IV. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng kế hoạch, có chất lượng.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                        Hoà hiệp ngày 28 tháng 02 năm 2012

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                Phạm bá Lịch

 

Comments