Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2014

đăng 16:13 12 thg 3, 2014 bởi Phạm Bá Lịch

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                          Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2014

I. Nhận xét tháng 02/2014:

 • Nề nếp:  Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng hai ngày lễ lớn 08/03 và 26/03.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo cho HS.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 

CM: Tuần 27

 

03/03 -  08/ 03

 

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ.

-Thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch.

- Dạy phụ đạo các khối

-Tổ chức hoạt động chào mừng 8-3 (02/03/14)

 

BGH

 

 

 

 

 

- Công đoàn

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Dạy trên lớp

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tham quan

 

CM: Tuần 28

 

10/03 – 15/03

 

 

 

- Thực hiện giảng dạy theo TKB

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

CM: Tuần 29

 

 

17/03 – 22/03

 

 

 

- Thực hiện giảng dạy theo TKB

-  Sinh hoạt tổ, Kiểm tra hồ sơ

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch     

- Nộp báo cáo tháng

- Tất cả GV

 

- TT và TP

-

 Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả GV

 

- TT và TP

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GV

 

- TT

 

 

 

 

 

 

 

- V.Thư

- Dạy trên lớp.

 

- Tại p. Họp

-

 Theo kế hoạch của chuyên môn

 

 

- Dạy trái buổi trên lớp

- nộp tại V.thư

 

 

CM: Tuần 30

 

24/03 – 29/03

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- BGK

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và  NT

 

- Tất cả GV

 

- BGK và Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Theo k/h của chuyên môn

 

 

- TK vào sổ KHGD và sổ TK của tổ.

- Tại p. Họp

 

 

II. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • GVCN có kế hoạch trại và văn nghệ cụ thể triển khai cho HS kịp thời
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • BGK chú ý danh sách đăng kí đi dự giờ HG đầy đủ.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng kế hoạch, có chất lượng.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                        Hoà hiệp ngày 28 tháng 02năm 2014

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                               Phạm bá Lịch

 

Comments