Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/10

đăng 03:27 14 thg 5, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                         Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010

I. Nhiệm vụ chung:

 • Thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng hai ngày lễ lớn 30/04 và 01/05.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Tập trung thực hiện nghiêm túc nề nếp trật tự kỷ cương trường học, nhất là nề nếp dạy và học, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của nhà trường và các tổ chức đoàn thể đề ra, luôn luôn trau dồi đạo đức và phẩm chất tốt.
 • Giáo dục HS ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhất là đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng với thầy cô giáo.Giáo dục truyền thống đoàn TNCS HCM, Giáo dục luật ATGT và phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập học đường.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo cho HS.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác GVCN, thường xuyên bám sát lớp, có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 34 (28/03 -03/04)

 

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Dự giờ các tiết hội giảng còn lại.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ.

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục dạy phụ đạo khối 9 

- Tất cả GV

 

- BGK

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- GV K9

- Tất cả GV

 

- GV chưa HG

 

 

 

- TT và GV được ph/công

 

- Gv không có giờ đi dự.

- GV K9

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

- SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 35

05/04 – 10/04

- Thực hiện giảng dạy theo TKB .Báo cáo kết quả hội giảng.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch

TT - BGK

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GV K8,9

 

- Tất cả GV

TT - BGK

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GV K8,9

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 36

12/04 – 17/04

- Thực hiện giảng dạy theo TKB .

- Tiến hành ôn tập  cho HS

-  Kiểm tra hồ sơ định kì

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch     

- Nộp báo cáo tháng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- GV k8,9

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tất cả GV

 

 

 

- GV k8,9

 

- TT

- BGH

 

- BGH

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

- V.Thư

- Dạy trên lớp.

 

 

- Tại p. Họp

- Theo kế hoạch của chuyên môn

 

 

- Dạy trái buổi trên lớp

- nộp tại V.thư

 

Tuần 37

19/04 – 24/04

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

- Thanh tra ,kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm và việc thực hiện chương trình.

- Kê tăng giờ tháng 4

- Dạy phụ đạo theo lịch

- Nộp đề kiểm tra học kỳ 2 về CM

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và  NT

 

 

 

- Tất cả GV

- GV K8,9

- TT và NT

 

- TT và NT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

- GV K8,9

- TT và NT

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp

 

- Theo k/h của chuyên môn

 

 

- TK vào sổ KHGD và sổ TK của tổ.

- TT kiểm tra

 

 

 

 

- dạy trên lớp

 

 

Tại p. họp

 

Tuần 38

26/04 – 01/05

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch., nộp hồ sơ thanh tra cho BGH kịp thời.

- Tiếp tục thanh tra ,kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm và việc thực hiện chương trình.

- GV theo dõi lịch coi kiểm tra HKII để thực hiện đúng lịch

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

 

- TT và TP

 

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

 

- TT và TP

 

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

- TT kiểm tra

 

 

 

- Theo K/h của chuyên môn

 

 

II. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • BGK chú ý danh sách đăng kí đi dự giờ HG đầy đủ.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng kế hoạch, có chất lượng.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                        Hoà hiệp ngày 28 tháng 03năm 2010

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                Phạm bá Lịch

 

Comments