Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2012

đăng 23:30 15 thg 4, 2012 bởi Phạm Bá Lịch   [ đã cập nhật 23:36 15 thg 4, 2012 ]

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                         Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2012

I. Nhận xét tháng 03/2012:

 • Nề nếp:  Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường, Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay, các GV chậm tiết dạy bù nghiêm túc.
 • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định. Chưa thanh tra chuyên đề GV trong tổ.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Thi đua dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng hai ngày lễ lớn 30/04 và 01/05.
 • Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định nghiêm túc.
 • Tập trung thực hiện nghiêm túc nề nếp trật tự kỷ cương trường học, nhất là nề nếp dạy và học, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của nhà trường và các tổ chức đoàn thể đề ra, luôn luôn trau dồi đạo đức và phẩm chất tốt.
 • Giáo dục HS ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhất là đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng với thầy cô giáo.Giáo dục truyền thống đoàn TNCS HCM, Giáo dục luật ATGT và phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập học đường.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là nề nếp ra vào lớp, nề nếp giảng dạy trên lớp, soạn giáo án, thực hiện các loại sổ, lên lịch giảng dạy kịp thời.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác phụ đạo cho HS.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 35 ( CM tuần 32, Từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 7/4)

 

- Thực hiện chương trình theo TKB.

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ.

- Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

- Tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục dạy phụ đạo các khối 6, 7, 8, 9.

- Ra đề HKII tham khảo các khối.

- Tất cả GV


- Tổ trưởng


- Tất cả GV

 

 - Tất cả GV

 - GV 

 

- Các nhóm trưởng

- Tất cả GV

 

- TT và GV được ph/công- Gv không có giờ đi dự.

- GV 


 - Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

 - SH tổ nhóm tại phòng họp,

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 36   ( CM  tuần 33  ,Từ 09  tháng  4  đến  14  tháng 04/ 2012)

- Thực hiện giảng dạy theo TKB .

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch

- Thực hiện các tiết HĐNG chủ điểm tháng 4

- Dạy bù các tiết chậm chương trình

- Nộp đề kiểm tra học kỳ 2 về CM     

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 - GV

 

- GV được p/công

- Tất cả GV

 

- TT và NT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV

 

- GV được p/công

- Tất cả GV

 

- TT và NT

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 37  (CM tuần 34, Từ 16   tháng  04  đến  21   tháng  04/2012)

- Thực hiện giảng dạy theo TKB .

- Tiến hành ôn tập  cho HS

-  Kiểm tra hồ sơ định kì

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Dạy phụ đạo các khối theo lịch

- Thi rung chuông vàng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tất cả GV

 

- GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tất cả GV

 

- GV

 

- GVCN và HS k8, 9

 

- Dạy trên lớp.

 

 

- Tại p. Họp

- Theo kế hoạch của chuyên môn

- Dạy trái buổi trên lớp


- Tại sân trường

 

Tuần 38 ( CM tuần 35, Từ 23   tháng 04  đến  28     tháng 04  / 2012)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

- Dạy phụ đạo theo lịch

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV


Tất cả GV


- TT và  NT

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Dạy trên lớp

- Theo k/h của chuyên môn- TK vào sổ KHGD và sổ TK của tổ.

- dạy trên lớp

 

 

 

 IV. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng kế hoạch, có chất lượng.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.
 • Các nhóm thảo luận ra đề tham khảo nghiêm túc kịp thời.

                                                                        Hoà hiệp ngày 31 tháng 03 năm 2012

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                                  PHẠM BÁ LỊCH

Comments