Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2011

đăng 05:36 13 thg 5, 2011 bởi Phạm Bá Lịch   [ cập nhật 08:40 7 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi ]

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                         Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: TOÁN                                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2011

I. Nhận xét tháng 04/2011:

·          Nề nếp:  Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , tuy nhiên một số giáo viên có tiết dạy nhưng chưa thực hiện tốt trực 15 phút đầu giờ.

  • Chuyên môn:  Thực hiện chương trình đúng quy định. Hoàn thành thanh tra toàn diện 3 đ/c còn lại.Qua kiểm tra việc thực hiện chương trinh giảng dạy của giáo viên trong tuần 33 và 34 còn nhiều tồn tại trong việc thực hiện chương trình giảng dạy.

II. Nhiệm vụ chung:

·         Tiếp tục ổn định nề nếp CM, theo dõi lịch coi kiểm tra học kỳ, thực hiện tốt công tác coi kiểm tra

·         Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh để kiểm tra học kỳ 2 đạt hiệu quả cao

·         Hoàn thành chế độ con điểm đúng tiến độ

·         Thực hiện chấm trả bài kiểm tra kịp thời, chính xác, khách quan, thực hiện chấm chung tại trường

·         Giáo viên chủ nhiệm xếp hạnh kiểm cuối năm , họp xét hạnh kiểm lớp chủ nhiệm theo lịch của nhà trường

·         Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 rà soát lại danh sách học sinh tham gia dự xét tốt nghiệp.

·         Vào điểm sổ điểm lớn, học bạ, ghi kết quả học tập cuối năm vào sổ liên lạc

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 40   (CM  tuần36  ,Từ 02  tháng  05 đến  07  tháng 05/ 2011)

 

 

- Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

- Thực hiện đúng , đầy đủ chế độ con điểm

-  Hoàn thành sổ điểm cá nhân (điểm danh và  danh sách lớp)

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình cuối năm của các thành viên trong tổ

- Nhập điểm vào máy

- BGH

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- TT & TP

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 - Tất cả GV

 

 - Tất cả GV

 

 

 

- TT & TP

 

 

- Tất cả GV

 

- Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng máy

 

Tuần 41   ( CM  tuần 37  ,Từ  09  tháng  05  đến  14  tháng 05/ 2011)

- Kiểm tra học kỳ hai  theo lịch của phòng.

- Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chưng trình

- Thực hiện đúng , đầy đủ chế độ con điểm

- Thực hiện chấm trả bài kiểm tra học kỳ 2 kịp thời , chính xác khách quan

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình cuối năn của các thành viên trong tổ

-Kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm của thành viên trong tổ

- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ.

- Nhập điểm vào máy

- Nộp báo cáo công tác chuyên môn.

- BGH

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- TT & TP

 

 

 

- TT & TP

 

 

- BGH

 

- BGH

- TT

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- TT & TP

 

 

- TT & TP

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 42  Từ 16   tháng  05  đến  21   tháng  05/2011)

  -Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình nếu chưa hoàn thành ở tuần 36 và 37 CM

-Tiếp tục chấm trả bài kiểm tra, vào điểm  sổ điểm lớn, học bạ phiếu liên lạc.

-Hoàn thành các loại báo

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

 

- TT và TP

- BGH

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Hoà hiệp ngày 02 tháng 05 năm 2011

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                                  PHẠM BÁ LỊCH

Comments