Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2010

đăng 06:28 23 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

    TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                      Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                    Tổ: Toán                                                                                           Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2010

I.             Nhiệm vụ chung:

·         Ổn định nề nếp tổ chức lớp học , nề nếp chuyên môn của tổ.

·         Thực hiện đúng 45 phút trên lớp .

·         GVCN tăng cường việc trực 15 phút đầu giờ .

·         BGH theo dõi, giám sát giáo viên chủ nhiệm trực 15 phút đầu giờ

·         Giáo viên nghỉ phải có phép và phải báo trước ít nhất 1 ngày trừ trường hợp đột xuất.

·         GVCN , GVBM chấn chỉnh nề nếp học sinh.

·         Kiểm tra khảo sát chất lượng khối 6,7,8,9  và tổng hợp chất lượng điểm khảo sát khối 6,7,8,9 nộp chuyên môn.

·         Theo dõi và nắm bắt PPCT mới để điều chỉnh kịp thời.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, phổ biến một số quy định trong chuyên môn.

·         Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

·         Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời, đúng quy định.

·         GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

·         Hoàn thành đăng ký chất lượng bộ môn các môn học

·         Lên kế hoạch hội giảng đợt I 

·         Lên kế hoạch thanh tra toàn diện, chuyên đề, thực hiện chuyên đề và làm ĐDDH trong năm nộp về BGH .

·         Dự kiến danh sánh ban giám khảo năm học 2010-2011  và nộp về BGH.

·         Xây dựng kế hoạch kiểm tra một tiết và 15 phút trong năm học .

·         Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .

II. Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1 (Từ 02 tháng  08 đến 07   tháng  08)

- Khảo sát chất lượng đầu năm khối 7,8,9.Phân công ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.

- Vào điểm học bạ, đánh giá xếp loại lại học sinh kiểm tra lại.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- BGH

 

 

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

-Văn thư

 

- KT theo lớp

 

 

- Tại phòng họp

 

- Tại phòng họp

 

Tuần 2 (Chuyên môn tuần 1) (Từ  09  tháng  08  đến 14 tháng 08)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 1,2

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt cần có kế hoạch dự giờ của tổ viên thật cụ thể.

-Chấm bài khảo sát chất lượng đầu năm khối 7,8,9 .Nộp báo cáo điểm khảo sát chất lượng đầu năm các khối 7,8,9.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- TT

 

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

- Tại trường

 

 

 

 

Tuần 3 (Chuyên môn tuần 2)  (Từ 16  tháng 08  đến   21  tháng 08)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần.

-Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 8 về cho CM trường .

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Nộp đăng ký CL bộ môn cho CM để tổng hợp

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

 

- TT

 

 

- TT

 

- TT

 

- Tất cả Gv

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

 

- TT

 

 

- TT

 

- TT

 

- Tất cả Gv

- BGH

 

- BGH

 

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- BGh

- Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 4 (Chuyên môn tuần 3) (Từ 23  tháng 08 đến 28   tháng 08)

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm cá nhân  của một số giáo viên

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

- GVCN ghi điểm khảo sát 02 môn toán văn vào sổ chủ nhiệm lớp.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH và TT

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

  • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
  • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
  • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
  • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.

Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.   

 

BGH DUYỆT.                                                                                                  Hoà hiệp, ngày 01 tháng 08 năm 2010.

                                                                                                                                                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                         

 

                                                                                                                 Ph¹m B¸ LÞch

 

Comments