Toán‎ > ‎

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/10

đăng 20:57 14 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

    TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                      Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                    Tổ: Toán                                                                                           Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2010

I.             Nhận xét tháng 08

1.      Nề nếp:

 Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện đúng 45 phút trên lớp , không có giáo viên ra sớm vào trễ , GVCN thực hiện tương đối nghiêm túc việc trực 15 phút đầu giờ .Tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không lý do , trốn tiết học trái buổi.Giáo viên dạy bù chưa thực hiện đúng kế hoạch đã lên của nhà trường

2.      Công tác chuyên môn:

- Nhìn chung thực hiện tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Đã xây dựng được kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết của năm học theo quy định

- Đã tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời . Tuy nhiên, chất lượng khảo sát còn thấp.

II.          Nhiệm vụ chung:

 • Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
 • Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.
 • Thực hiện chương trình tuần 4, 5, 6, 7
 • Đăng ký thi đua tổ.
 • Lập danh sách đội tuyển thi kỷ năng thực hành giải toán trên máy Casio
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, có chất lượng bảo đảm nội dung và phương pháp.
 • Tổ chức hội giảng mỗi GV thực hiện hai tiết.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.
 • Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH, TBTHTN.

III.       Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 5 (ch/ môn tuần 4)  

(Từ 30/  8 đến 04/  9)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới.

-Dạy bù chậm chương trình.

-Lên kế hoạch đăng ký hội giảng

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi casio

-Cho đăng ký danh sách học sinh k9 tham gia học phụ đạo.

- Cùng nhà trường tổ chức tốt lễ khai giảng năm học

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV - BGH

- TT

 

 

- TT

 

- GVCNK9

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- GV K9

 

- GVCNK9

 

- Tất cả GV

-BGH

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Hội trường

 

 

 

 

 

 

Tuần 6 (chuyên môn tuần 5) (Từ  6 / 9  đến 11/9)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Thực hiện dự giờ các tiết HG

-Tiếp tục lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi casio

- Lên kế hoạch coi kiểm tra 1 tiết

- Hoàn tất danh sách lớp 9 đăng ký tham gia học phụ đạo, lên lịch dạy phụ đạo khối 9

- Tất cả GV

 

- BGK

- TT

 

- BGH

- GVCNK9

 

 

- Tất cả GV

 

- BGK

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

Tuần 7 (chuyên môn tuần 6)   (Từ 13/ 9  đến   18 / 9)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 9 về cho CM trường .

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV toàn trường.

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Tổ chức dạy phụ đạo khối 9

- Tất cả GV

 

- TT

- TT

 

-

- BGH và TT, TP

- TT

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV K9

- BGH

 

- BGH

 

 

 

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

- Tại p. họp

 

- Tại p. họp

 

- Dạy trên lớp

 

Tuần 8 (chuyên môn tuần 7) (Từ 20 /9 đến 25/ 9)

- Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

- Lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

- Tất cả GV

 

- BGK

 

- GV được phân công

 

- BGH

 

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

 

- GV được phân công

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 9 (chuyên môn tuần 8 ) (Từ 27/ 9 đến  02/ 10)

- Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Lên kế họach dự giờ

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

-Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi Casio

 - Tất cả Gv
 
- TT
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- TT
 
 
- GV được phân công

  Tất cả Gv

 
- TT
- Tất cả GV 
 
 
- BGH
 
 
- Tất cả GV 
 
 
- GV được phân công
 - BGH
 
- BGH
- BGH
 
 
 
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- BGH
 - Dạy trên lớp
 
 
- trên lớp
 
 
 
 
 
- SH tại phòng họp
 
 
ôồi dưỡng tại trường

 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • BGK thực hiện nghiêm túc các tiết dự HG.
 • Lâp đội tuyển HS giỏi và phân công GV bồi dưỡng nghiêm túc, kịp thời.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.

Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.   

 

BGH DUYỆT.                                                                                                  Hoà hiệp, ngày 05 tháng 09 năm 2010.

                                                                                                                                                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                   Phạm Bá Lịch

Comments