Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/10

đăng 18:41 12 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

    TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                      Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                    Tổ: Toán                                                                                           Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2010

A.     Nhận xét hoạt động tháng 09:

-         Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, không có GV vào trễ ra sớm.

-         Thực hiện tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị đủ các loại hồ sơ sổ sách.

-         Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 15’ và thực hiện đúng kế hoạch.

-         Tuy nhiên: Bị chậm chương trình do nghỉ lễ và Đại hội CBCCVC.

                        Một số GV dạy bù chưa kịp thời

                        Việc đăng kí hội gảng của các GV không kịp thời

                        Chưa hoàn thành hội giảng tổ lần 1

                        Một số đ/c thục hiện HĐNG chưa đúng kế hoạch.

B.     Kế hoạch hoạt động tháng 10:

I.  Nhiệm vụ chung:

-         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

-         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

-         Thực hiện chương trình tuần 10, 11, 12, 13

-         Bồi dưỡng HS giỏi giải  toán trê máy tính Casio.

-         Hoàn thành danh  sách sổ điểm chính.

-         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, có chất lượng bảo đảm nội dung và phương pháp.

-         Tiếp tục tổ chức và hoàn thành hội giảng.

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.

-         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

-         Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch của chuyên môn.

-         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.

-         Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

-         Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH, TBTHTN.

-         Tiếp tục thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức người giáo viên, nói không với tình trạng HS ngồi nhầm lớp.

II. Nhiệm vụ cụ thể

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 10

04/10 – 09/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục hội giảng và hoàn thành HG cấp tổ.

- Họp chuyên môn

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời

- Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 9 theo lịch

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- BGH

 
- Tất cả GV

 

 
- Tất cả GV

 

 
- GV K9

 

 
- GVBD

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 
- Tất cả GV

 

 
- Tất cả GV

 

 
- GV K9

 

 

-BGH

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Hội trường

 

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

Tuần 11

11/10 – 16/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/10/09.

- Sinh hoạt tổ,nhóm chuyên môn

- Tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

- Kiểm tra 1 tiết và 15’ theo kế hoạch

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH và GVBM

- GVBD

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

GV được phân công và tất cả HS kiểm tra

 

 

- BGH

 

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

- TPT

- Dạy trên lớp

 

- Tại phòng họp

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

- Tại trường

 

Tuần 12

18/10 – 23/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra 1 tiết và 15’ theo kế hoạch

- Ngày 19/10 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tiếp tục dạy bổi dưỡng và dạy phụ đạo theo lịch

- Tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- Tổ trưởng

 

- GV được phân công

- BGK

- Tất cả GV

 

GV được phân công và tất cả HS kiểm tra

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 12

25/10 – 30/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , 1 tiết theo PPCT

- Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi lớp 9, Thi giải toán Casio

- Hoàn thành hội giảng và nộp báo cáo về BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- GV được phân công

 

- BGK

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- GV được phân công

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Phòng họp

 

III. Biện pháp thực hiện:

  • BGK có kế hoạch sắp xếp thời gian để dự giờ các tiết hội gaing3 nghiêm túc
  • GVCN tăng cường công tác sinh hoạt 15’ đầu giờ, kết hợp với  ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
  • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
  • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
  • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
  • Lâp đội tuyển HS giỏi và phân công GV bồi dưỡng nghiêm túc, kịp thời.
  • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
  • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.   

 

BGH DUYỆT.                                                                                                  Hoà hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2010.

                                                                                                                                                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                                      

                                              

 

                                                                                                Phạm Bá Lịch

 

Comments