Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2010

đăng 00:07 21 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: Toán                                                                                             Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2010

 

I. Nhận xét tháng 10:

 • Nề nếp:  Một ố giáo viên không nắm lịch coi kiểm tra nên còn chậm trễ.
 • Chuyên môn:  Chưa thực hiện thanh tra toàn diện ; một số đ/c thực hiện hồ sơ sổ sách chưa nghiêm túc; sinh hoạt tổ nhóm chưa chuyên sâu ; một số lớp nhận sổ đầu bài còn chậm.

II. Nhiệm vụ chung:

 • Đoàn kết nội bộ, thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 • Hưởng ứng mạnh mẽ và tham gia ủng hộ bão lụt miền trung.
 • Thực hiện chương trình tuần 13, 14, 15, 16
 • Tiếp tục bồ dưỡng HS giỏi giải toán trên máy CASIO tham gia thi tại huyện.
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • GVCN cho HS chuẩn bị 2 bộ vở sach chữ đẹp để tham gia dự thi.
 • Các lớp tham gia làm báo tập dự thi nhân ngày 20/11.
 • Các lớp thực hiện tốt tuần lễ hoa tươi.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Cùng nhà trường tổ chức tốt ngày lễ 20/11.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch từng tháng.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 14 (chuyên môn tuần 13)  (01 /11 - 06/11)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời

- Tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.

- Dạy phụ đạo học sinh các khối 6, 7, 8, 9 theo lịch

-Thực hiện các bài KT một tiết theo PPCT

- HS tham gia thi casio tại huyện

- Dạy bù chậm chương trình.

- Tiếp tục  hội giảng và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm -Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

- GV BD

- Tất cả GV

- BGK

 

 

- TT

- GVBD

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

- GV và HS

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- GVBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

 

- Tổng hợp trên sổ KH

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Thi ở huyện

- P. dạy bù

 

 

 

- tại p. họp

- Dạy P.BD

 

Tuần 15 (chuyên môn tuần 14)  (08 /11 - 13/11)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ,nhóm chuyên môn

- Tiếp tục có kế hoạch dự giờ hội giảng

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Lên kế hoạch giảng dạy và dạy bù chậm chương trình kịp thời.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- BGK

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Tại phòng họp

- TT, Gv không có giờ đi dự.

- Dạy tại PBD

 

Tuần 16 (chuyên môn tuần 15)  (15 /11 - 20/11)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/11/10.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tiếp tục dạy bổi dưỡng và dạy phụ đạo theo lịch

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT

-Cùng nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 20-11

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- TT

 

- GVBD

 

- BGH

 

 

-BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Nộp hồ sơ về p. họp.

- Nộp tại phòng văn thư

- P. BD

 

 

 

 

- Tại trường

 

Tuần 17 (chuyên môn tuần 16)  (22 /11 - 27/11)

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , 1 tiết theo PPCT

- Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi lớp 9

- Nộp kết quả hội giảng.

- Tất cả GV

 

- TT

 

- BGH

 

- GV được phân công

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GV được phân công

- GV được phân công

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Phòng họp

 

 

 

- P. BD

 

- Nộp cho CM

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • Lâp đội tuyển HS giỏi và phân công GV bồi dưỡng nghiêm túc, kịp thời.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 30 tháng 10 năm 2010.

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                Phạm Bá Lịch  

Comments