Toán‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2011

đăng 01:28 6 thg 12, 2011 bởi Phạm Bá Lịch   [ đã cập nhật 06:02 10 thg 2, 2012 ]

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

            Tổ: Toán                                                                                             Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2011

 

A. Nhận xét tháng 11:

 • Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay.
 • Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp
 • Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .Tuy nhiên một vài GV chấm trả bài chưa đúng thời gian quy định
 • Thực hiện dạy bù kịp thời.
 • Chưa thực hiện chuyên đề
 • Nộp đề kiểm tra đúng kế hoạch.
 • Duy trì tốt các lớp dạy phụ đạo.

B. Kế hoạch tháng 12:

I. Nhiệm vụ chung:

 • Thực hiện chương trình tuần 17, 18, 19, 20
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH, TBTHTN.
 • Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hằng tháng:
 • Kiểm tra và chấm trả bài kiểm tra học kì I nghiêm túc, kịp thời theo kế hoạch.
 • Bồi dưỡng HS giỏi theo kế hoạch.
 • Tiếp tục duy trì phụ đạo khối 6, 7, 8, 9.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 17

05/12 đến

10 /12

 

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục triển khai công tác ôn tập cho học sinh, thực hiện tốt các tiết ôn tập.

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.

-Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 6, 7, 8, 9 theo lịch.

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.

-Thực hiện các bài KT một tiết toán 6, 8 (Đại số)

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Hoàn thành các loại con điểm , cho học sinh vắng các bài Kt , kiểm tra bù. Lên kh kiểm tra.

- Hoàn thành việc kê tăng giờ các loại.

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- GV K9, 8

 

- GV được phân công

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- GV K9, 8

 

- GV được phân công

- GV được phân công

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Dạy P.BD

 

- Trên lớp

 

- Phòng họp

 

Tuần 18

12/12 đến 17/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra học kỳ theo lịch, các ngày không kiểm tra học theo TKB

- Giáo viên coi kiểm tra theo lịch

- BGH kiểm tra sổ điểm cá nhân của giáo viên toàn trường.

-Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa .

-BGH cùng tổ trưởng kiểm tra hồ sơ,  giáo án của GV toàn trường.

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

- Tất cả GV

- BGH

 

- GVBD

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

 

 

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- TT

 

 

 

 

- TT

- Dạy trên lớp

 

- Trên lớp

 

 

- Trên lớp

 

 

- Dạy tại PBD

 

Tuần 19

19/12 đến 24/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra học kỳ I.

-Giáo viên theo dõi phân công coi kiểm tra để thực hiện đúng.

- BGH tiếp tục  kiểm tra sổ điểm cá nhân của gv toàn trường

-Tiếp tục dạy bổi dưỡng  học sinh giỏi.

-Nộp báo cáo c/ môn tháng 12

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- GVBD

 

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- TT

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp

 

- Trên lớp

 

 

 

 

- Tại p.BD

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 20

26/12 đến 31/12

- Thực hiện TKB mới học kỳ II - - Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi lớp 9,

- Tổng hợp điểm kiểm tra , hoàn thành các loại báo cáo điểm, đánh giá xếp loại 2 mặt GD

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVBD

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Phòng BD

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, chú trọng đến phần cũng cố.
 • Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu.
 • Thường xuyên theo dõi chất lượng các môn, tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng: như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên.
 • Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác. Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này.
 • Chú ý xem lịch kiểm tra và phân công coi kiểm tra để thực hiện nghiêm túc.
 • Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 27 tháng 11 năm 2011.

BGH Duyệt                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                Phạm Bá Lịch   

Comments