Toán‎ > ‎

Kế Hoạch Tháng 11/2009

đăng 02:29 12 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

I. Nhiệm vụ chung:

 • Đoàn kết nội bộ, thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 • Hưởng ứng mạnh mẽ và tham gia ủng hộ bão lụt miền trung.
 • Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.
 • Thực hiện chương trình tuần 13, 14, 15, 16
 • Tiếp tục bồ dưỡng HS giỏi giải toán trên máy CASIO tham gia thi tại huyện.
 • Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
 • GVCN cho HS chuẩn bị 2 bộ vở sach chữ đẹp để tham gia dự thi.
 • Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, nhất là lên lịch báo giảng đầy đủ đúng thời gian quy định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, bảo đảm tác phong, trang phục quy định.
 • Cùng nhà trường tổ chức tốt ngày lễ 20/11.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
 • Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch của chuyên môn.
 • Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng quy định của chuyên môn.
 • Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch từng tháng.
 • Thực hiện tốt công tác dự giờ theo quy định.
 • Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH, TBTHTN.
 • Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hằng tháng:

Thời gian
Nội Dung
Người phụ trách
Lực lương tham gia
Cộng tác viên
Điều kiện thực hiện
Ghi chú
Tuần 13   02/11 -07/11
 
-Thực hiện giảng dạy theo TKB -Chuẩn bị các tiết tham gia dạy hội giảng cấp huyện .Phân công giáo viên dạy thay .
- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời
- Tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.
- Dạy phụ đạo học sinh lớp 9 theo lịch
-Thực hiện các bài KT một tiết theo PPCT
-Dạy bồi dưỡng HS thi casio
- Tất cả GV
- GVTGHG
- TT
 
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
 
- GV K9
 
- BGH
 
- GVBD
- Tất cả GV
- GVTGHG
 
 
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
 
- GV K9
 
 
 
- GVBD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- BGH
- Dạy trên lớp
 
 
 
 
 
 
 
- Dạy trên lớp
 
 
 
- Dạy P.BD
 
Tuần 14
09/11 – 14/11
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/11/09.
- Sinh hoạt tổ,nhóm chuyên môn
-Tiếp tục có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt các giáo viên có tỷ lệ điểm yếu kém cao .
-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán
- Tất cả GV
 
- Tổ trưởng
 
- Tất cả GV
- TT
 
 
- GVBD
 
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
- Tất cả GV
 
 
- GVBD
 
 
- BGH
 
- BGH
- BGH
 
 
 
- BGH
- Dạy trên lớp
 
- Tại phòng họp
 
- Tại phòng họp
- TT, Gv không có giờ đi dự.
 
- Dạy tại PBD
 
Tuần 15
16/11 – 21/11
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.
- Tiếp tục dạy bổi dưỡng và dạy phụ đạo theo lịch
-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT
-Cùng nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 20-11
- Tất cả GV
 
- Tổ trưởng
 
- GVBD
 
 
 
 
-BGH
- Tất cả GV
 
 
 
- GVBD
 
 
 
 
- Tất cả GV
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
- Dạy trên lớp
 
- Nộp tại phòng văn thư
 
Tuần 16
23/11 – 28/11
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , 1 tiết theo PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng HS tham gia thi học sinh giỏi lớp 9, Thi giải toán Casio
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
 
- BGH
 
- GV được phân công
- Tất cả GV
 
- Tất cả GV
 
- GV được phân công
- GV được phân công
- BGH
 
- BGH
 
- BGH
 
 
- BGH
- Dạy trên lớp
 
- Phòng họp
 

III. Biện pháp thực hiện:

 • Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.
 • Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những GV soạn giáo án trên máy.
 • Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, kịp thời để GV dự giờ đúng quy định.
 • Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.
 • Lâp đội tuyển HS giỏi và phân công GV bồi dưỡng nghiêm túc, kịp thời.
 • Hoàn thành thanh tra chuyên môn theo từng tháng nộp về PHT trực tiếp quản lý vào ngày 28 hàng tháng.
 • Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV đột xuất, định kỳ.

                                                                       

                                                                                          Hoà hiệp ngày 30 tháng 10 năm 2009.

                                                                                                                  Tổ trưởng

                                                              

                                             

 

                                                                                                                Phạm Bá Lịch

Comments