VĂN PHÒNG

 • LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
  Được đăng 02:12 17 thg 1, 2020 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS GẤP
  Được đăng 19:37 23 thg 10, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO:  Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến tất cả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 được biết: Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp THCS ...
  Được đăng 03:05 18 thg 10, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Quyết định thành lập hội đồng nâng lương trước thời hạn
  Được đăng 20:19 12 thg 8, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề Danh sách học sinh đóng Bảo hiểm Y tế đợt I đã dán ở Bảng tin Nhà trường. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm Kiểm tra đối chiếu có gì ...
  Được đăng 18:47 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH THÁNG 12
  Được đăng 18:40 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
  Được đăng 18:39 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề kế hoạch tháng 10/2017
  Được đăng 18:37 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Kế hoạch tháng 8/2017
  Được đăng 02:49 3 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN THCS NĂM HỌC 2015 -2016 Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo cho tất tất cả học sinh tốt nghiệp năm 2016 về trường nhận bằng tại phòng văn thư từ ngày 06/3 ...
  Được đăng 01:54 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • KẾ HOACH THÁNG 3/ 2017
  Được đăng 01:41 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016
  Được đăng 01:39 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016
  Được đăng 01:29 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Kế hoạch tháng8
  Được đăng 01:26 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO GVCN VỀ PHÒNG VĂN THƯ KIỂM TRA LẠI DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ LẦN CUỐI CHẬM NHẤTVÀO LÚC 10h NGÀY 13/03/2015, NẾU GIÁO VIÊN NÀO ...
  Được đăng 23:58 11 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • KẾ HOẠCH THÁNG 03
  Được đăng 23:49 11 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2013 - 2014 Văn thư trường thcs Hòa Hiệp thông báo: học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014 về tại phòng văn thư để nhận bằng. Thời gian: các buổi trong ...
  Được đăng 20:02 29 thg 1, 2015 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỀ PHÒNG Y TẾ ĐỐI CHIẾU BHYT HỌC SINH
  Được đăng 01:00 7 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO     Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến toàn thể CB, GV, Nv. Từ năm 2013 đến tháng 03/2014 có thay đổi về Hệ số lương, các loại ...
  Được đăng 21:30 11 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO Văn thư trường thcs hòa hiệp thông báo những giáo viên nào chưa nộp Hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì nộp gấp hạn chót đến ngày 25 ...
  Được đăng 01:23 22 thg 1, 2014 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO CỦA KẾ TOÁN Trong tuần 22 CM từ ngày 13/01/2014 đến ngày 18/01/2014 đề nghị GVCN lên phòng tài vụ để đối chiếu phiếu thu. Trong thời gian trên ...
  Được đăng 17:46 12 thg 1, 2014 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CẤP HUYỆN NỘP ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SKKN VỀ VĂN THƯ CHẬM NHẤT VÀO NGÀY THỨ NĂM (12/12/2013) THEO MẨU ĐÍNH ...
  Được đăng 19:10 9 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT BHYT, BHTN HỌC SINH THÔNG BÁO: Nhà trường thông báo giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra lại thẻ BHYT, BHTN của học sinh có sai sót thì báo về phòng YT chậm ...
  Được đăng 19:18 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH THÁNG 10
  Được đăng 01:18 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề MẨU THỐNG KÊ HOC SINH CÁ BIỆT
  Được đăng 01:12 2 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề THÔNG BÁO:GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỀ   PHÒNG Y TẾ NHẬN THẺ BH YT,TN 
  Được đăng 20:50 21 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP TỔ HÀNH CHÍNH   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2013   1.Nhiệm vụ chung: - Thực hiện tốt tháng an toàn giao thông. - Cùng  với nhà ...
  Được đăng 19:17 5 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH HOAT ĐÔNG THÁNG 9 MĂM 2013
  Được đăng 19:13 5 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo: Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp THCS năm học 2011- 2012. Vậy Nhà trường thông báo để các em đến nhận ...
  Được đăng 18:03 21 thg 2, 2013 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
 • THÔNG BÁO TRẢ HỌC BẠ KHỐI 9 NĂM HỌC 2009- 2010 văn phòng trường THCS hòa hiệp thông báo: Học sinh tốt nghiệp khối 9 năm học (2009-2010) về văn phòng trường nhận học bạ từ ngày 31/05/2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TNTHCS NĂM HỌC 2008 - 2009 Văn thư trường thcs hòa hiệp thông báo cho tất cả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2008 - 2009 về tại phòng văn thư để nhận bằng Tốt nghiệp ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • THÔNG BÁO: V/v Đóng BH Kết hợp con người Phòng Y tế trường THCS Hòa Hiệp thông báo:Thẻ Bảo Hiểm Kết hợp con người của Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt đã hết hạn. Mời Cán bộ, Giáo ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Thông báo nhận thẻ BHYT - Những GV chưa nhận thẻ BHYT yêu cầu về phòng Y tế nhận gấp. - Những Học sinh chưa nộp lại thẻ BHYT đã dán hình nộp gấp về phòng Y ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • thông báo - Giáo viên, NV về phòng Y tế để nhận thẻ BHYT chậm nhất trước ngày 09/01/2010. - Khi nhận thẻ BHYT GV, NV phải kiểm tra lại các thông ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Các lớp chưa báo cáo sĩ số tháng 12 yêu cầu báo cáo về phòng văn thư gấp  6a2, 6a3, 6a6, 6a7, 6a12,6a14 7a1, 7a2, 7a3, 7a6, 7a7, 7a9, 7a10, 7a11, 7a12, 7a14 8a4, 8a9, 8a13 9a2, 9a3, 9a10.
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • thông báo: lịch trả học bạ tiểu học khối 7 PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                            Hòa Hiệp, ngày 27 tháng 11 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 36trong tổng số 36. Xem nội dung khác »

LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ NĂM 2020

đăng 02:12 17 thg 1, 2020 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh


THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS GẤP

đăng 19:37 23 thg 10, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

THÔNG BÁO:

đăng 03:05 18 thg 10, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

 Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo đến tất cả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 được biết:
 Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018. Vậy Nhà trường thông báo cho học sinh về tại trường nhận bằng trong thời gian từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019

Quyết định thành lập hội đồng nâng lương trước thời hạn

đăng 20:19 12 thg 8, 2019 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh


Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 18:47 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

Danh sách học sinh đóng Bảo hiểm Y tế đợt I đã dán ở Bảng tin Nhà trường. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm Kiểm tra đối chiếu có gì sai sót báo về kế toán để diều chỉnh gấp.  Hạn chót vào lúc 16 giờ ngày 18/12/2017, Nếu hết thời gian trên giáo viên nào không điều chình thì chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 18:40 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 18:39 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 18:37 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

kế hoạch tháng 10/2017

Kế hoạch tháng 8/2017

đăng 02:49 3 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh


THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TN THCS NĂM HỌC 2015 -2016

đăng 01:54 4 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh

Văn thư trường THCS Hòa Hiệp thông báo cho tất tất cả học sinh tốt nghiệp năm 2016 về trường nhận bằng tại phòng văn thư từ ngày 06/3/2017 đến 20/3/2017.

1-10 of 36