Văn Phòng‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 18:47 15 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng VP: Bùi Thị Thanh
Danh sách học sinh đóng Bảo hiểm Y tế đợt I đã dán ở Bảng tin Nhà trường. Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm Kiểm tra đối chiếu có gì sai sót báo về kế toán để diều chỉnh gấp.  Hạn chót vào lúc 16 giờ ngày 18/12/2017, Nếu hết thời gian trên giáo viên nào không điều chình thì chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Comments