Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010

đăng 06:13 5 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: VĂN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2010

I. KẾ HOẠCH CHUNG:

- Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Giáo dục HS ý thức trong học tập và rèn luyện, đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng thầy cô giáo.

- Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

- Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

- Thực hiện chương trình HKII, tập trung soạn giáo án đầy đủ kịp thời, bảo đảm nội dung, phương pháp, có chất lượng. Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH.

- Thực hiện tốt công tác dự giờ theo qui định.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết HKI vào tiết 5 thứ 7 ngày 9/01 và họp PHHS vào ngày 10/7.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy nghiêm túc, đúng thời gian qui định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong, trang phục đúng qui định.

- Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

II. BIỆN PHÁP:

- Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương trình mới và trước khi ra đề kiểm tra.

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất và định kì.

- Phối hợp GVCN, BQS để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.

- Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ kịp thời để GV dự giờ đúng qui định.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 21

(28/12 – 02/01)

- Dạy học theo TKB.

 

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

Tuần 22

(04/01 – 09/01)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 08/01.

- Dự giờ thăm lớp.

- Sơ kết HKI vào tiết SHL, thứ 7 ngày 9/01.

- Họp PHHS ngày CN (10/01).

- Tất cả GV

- TT

 

- GVCN

 

- GVCN

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp.

Gv không có tiết dự giờ.

Tuần 23

(11/01– 16/01)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ ngày 15/01.

- Tất cả GV

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 24

(18/01 – 23/01)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 22/01.

- Tất cả GV

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp.

 

Tuần 25

(25/01 – 30/01)

- Dạy học theo TKB.

- Kê tăng giờ tháng 01.

- Tất cả GV

 

- Tất cả Gv trong tổ.

-BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 28 tháng 12 năm 2009

          BGH                                                                                                                       Tổ trưởng

                                                                                                                        

 

                           Nguyễn Văn Phi

Comments