Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2013

đăng 00:24 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2013

  1. Đánh giá hoạt động tháng 12:

 

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Hoàn thành xếp loại 2 mặt GD cho HS.

·         Hoàn thành vào sổ điểm lớn, học bạ cho hs.

B. Kế hoạch tháng 01:

            I. Kế hoạch chung:

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 21

(31/12-5/1)

- Dạy học theo TKB

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- sơ kết hk 1 vào tiết SHL ngày 5/01

- Họp PHHS vào ngày 6/1

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- GVCN

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

- Tại phòng học

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 22

(07/1-12/1)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả Gv

 

- BGH

BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 23

(14/1-19/1)

- Dạy học theo TKB

-.Kiểm tra hs 15/1

- Nộp báo cáo tổ 18/1

 

-Tất cả Gv

- TT

-TT

-Tất cả Gv

- BGH

- Dạy trên lớp

 

Tuần 24

(21/01 – 26/1

Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm

- Tất cả Gv

-TT

-Tất cả gv

- BGH

-BGH

- Dạy trên lớp

 

Tuần 25

(28/01 – 2/2)

- Dạy học theo TKB

Tất cả Gv

- Tất cả Gv

-BGh

-Dạy trên lớp

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 31 tháng 12 năm 2012

 

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments