Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010

đăng 17:00 13 thg 4, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: VĂN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2010

I. KẾ HOẠCH CHUNG:

- Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 03/02.

- Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Giáo dục HS ý thức trong học tập và rèn luyện, đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng thầy cô giáo.

- GVCN có kế hoạch tặng quà tết cho HS nghèo.

- Thực hiện nghỉ tết đúng thời gian qui định và thực hiện nghiêm túc những qui định của pháp luật.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

- Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ kịp thời, bảo đảm nội dung, phương pháp, có chất lượng. Thực hiện tốt công tác làm ĐDDH.

- Thực hiện tốt công tác dự giờ theo qui định.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy nghiêm túc, đúng thời gian qui định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong, trang phục đúng qui định.

II. BIỆN PHÁP:

- Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương trình mới và trước khi ra đề kiểm tra.

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất và định kì.

- Phối hợp GVCN, BQS để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.

- Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ kịp thời để GV dự giờ đúng qui định.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 26

(01/02 – 06/02)

- Dạy học theo TKB.

- Tặng quà tết cho hs có hoàn cảnh khó khăn.

 

- Tất cả GV

- GVCN

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

 

 

 

 

Tuần 27

(22/02 – 27/02)

- Dạy học theo TKB.

- Dự giờ thăm lớp.

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv không có tiết dự giờ.

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2010

          BGH                                                                                                                  Tổ trưởng

                                                                                                                        

 

                     Nguyễn Văn Phi

 

 

Comments