Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012

đăng 08:29 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2012

A. Đánh giá hoạt động tháng 01:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Nghỉ tết đảm bảo đúng thời gian.

·        Nề nếp trước và sau tết nghiêm túc.

B. Kế hoạch tháng 02:

            I. Kế hoạch chung:

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Tiếp tục hội giảng HK II

·        Gv được phân công dạy HĐNGLL cần thực hiện dạy nghiêm túc, đúng thời gian.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 23

(30/01-04/2)

- Dạy học theo TKB

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- Tất cả GV

- Tất cả GV

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 24

(06/2-11/2)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- Tất cả GV

- TT

- Tất cả GV

 

 

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 25

(13/2-18/2)

- Dạy học theo TKB.

- Nộp hồ sơ ngày 15/02

- Tất cả GV

- TT,TP

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 26

(20/2-25/2)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 2 năm 2012

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments