Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014

đăng 19:45 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 01:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Nghỉ tết đảm bảo đúng thời gian.

·         Nề nếp trước và sau tết nghiêm túc.

B. Kế hoạch tháng 02:

            I. Kế hoạch chung:

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Gv được phân công dạy HĐNGLL cần thực hiện dạy nghiêm túc, đúng thời gian.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 24

(10/02-15/2)

- Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

 

Tuần 25

(17/2-22/2)

- Dạy học theo TKB.

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

 

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

 

- Tại phòng học

 

-          Dạy

 

Tuần 26

(24/2-01/03)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 10 tháng 2 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments