Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014

đăng 19:46 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 02:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

B. Kế hoạch tháng 03:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 08/03 và ngày 26/03.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi trường.

·         Ôn tập tốt cho học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra và thi giữa học kì II.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 27

(3/3-8/3)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng học kì II

 

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

-Gv còn lại

 

- BGH

 

- Tại phòng học

- Dạy trên lớp

 

 

Tuần 28

(10/3-15/3)

 

- Dạy học theo TKB.

- Hội giảng học kì II

-.Họp tổ và họp nhóm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

 

- Tất cả GV

- TT

 

-TT

-Tất cả Gv

-Gv còn lại

-tất cả gv

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Dạy trên lớp.

 

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 29

(17/3-22/3)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ

- Hội giảng học kì II

 

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

 

-Gv còn lại

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 30

(24/3-29/3)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng học kì II

- Tất cả GV

-TT

-TT

-Tất cả Gv

- Tất cả gv

-Gv còn lại

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 3 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments