Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010

đăng 22:20 15 thg 4, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: VĂN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010

I. KẾ HOẠCH CHUNG:

- Thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 01/05.

- Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Giáo dục HS ý thức trong học tập và rèn luyện, đảm bảo nề nếp, lễ phép và kính trọng thầy cô giáo.

- Tăng cường công tác phụ đạo cho HS.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

- Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

- Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng.

- Thực hiện tốt công tác dự giờ theo qui định.

- Phân công ra đề thi học kì II.

- Tổ chức ôn tập tốt cho HS.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ kế hoạch giảng dạy nghiêm túc, đúng thời gian qui định, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong, trang phục đúng qui định.

- Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

- Có kế hoạch dạy bù kịp thời nếu còn chậm chương trình.

II. BIỆN PHÁP:

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất và định kì.

- Phối hợp GVCN, BQS để xử lý HS vi phạm kịp thời, nghiêm khắc.

- Lên kế hoạch dự giờ đầy đủ kịp thời để GV dự giờ đúng qui định.

- Các tiết ôn tập cần đầu tư nhiều để đạt kết quả tốt.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 33

(05/04 – 10/04)

 

 

- Dạy học theo TKB.

- Nộp báo cáo tổng kết hội giảng vòng ngày 8/4.

- Họp tổ ngày 09/04.

- Tất cả GV

- TT

 

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

- Tại phòng họp.

 

Tuần 34

(12/04 – 17/04)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ.

 

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 35

(19/04– 24/04)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 23/04.

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 36

(26/04 – 01/05)

- Dạy học theo TKB.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả Gv trong tổ.

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 04 năm 2010

          BGH                                                                                              Tổ trưởng

                                                                                                                        

 

Nguyễn Văn Phi

 

Comments