Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2011

đăng 07:40 10 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2011

 

A. Đánh giá hoạt động tháng 03:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Hoàn thành hội thi GVDG và hội giảng đợt 2.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·        Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

·        Tham gia hội diễn văn nghệ và hội trại đầy đủ, nghiêm túc.

B. Kế hoạch tháng 04:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng 2 ngày lễ lớn là ngày 30/04 và ngày 01/05.

·        Tập trung giáo dục hs có hiệu quả.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tổ chức ôn tập tốt cho HS chuẩn bị cho thi học kì II.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 35

(4/4-9/4)

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 36

(11/4-16/4)

 

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/04.

- Tất cả GV

- TT

- TT, TP

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 37

(18/4-23/4)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày 18/04

- Tất cả GV

- TT

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 38

(25/4-30/4)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

 

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Hòa Hiệp, ngày 3 tháng 4 năm 2011

                                 Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Phi

Comments