Văn‎ > ‎

Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 09 -2011

đăng 08:32 7 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi   [ đã cập nhật 08:39 7 thg 9, 2011 ]

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2011

A. Đánh giá hoạt động tháng 8:

 

I. Ưu điểm:

 

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Báo cáo đầu năm tương đối kịp thời, ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng, coi, chấm đảm bảo đúng thời gian qui định.

·        Đăng kí chất lượng bộ môn đảm bảo kịp thời.

·        Chuẩn bị tốt họp PHHS.

 

     II. Tồn tại:

 

·        Một số đồng chí báo cáo đầu năm chưa kịp thời, báo cáo còn sai số liệu.

·        Chất lượng bài kiểm tra khảo sát đầu năm còn thấp, một số đồng chí chấm bài còn chậm.

·        Báo cáo chất lượng chưa kịp thời.

·        Một số đồng chí đăng kí chất lượng còn chậm.

·        Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 9:

 

    I. Kế hoạch chung:

 

·        GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·        Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2011-2012

·        Gv có kế hoạch dự giờ đúng theo qui định.

·        Thực hiện hội giảng cấp tổ vòng 1 đợt 1.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·        Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

 

II.                 Kế hoạch cụ thể:

 

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 

Tuần 04

(29/8-3/9)

 

 

- Dạy học theo TKB

- Hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký đầu năm

-Hoàn thành chấm khảo sát khối 6

-Lên kế hoạch dự giờ tháng 9

- Tất cả GV

- BGH

- BGK

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv -Tất cả Gv

- BGH

-Văn thư

- BGH

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 05

(05/9-10/9)

- Tham dự lễ khai giảng

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Họp phụ huynh học sinh

- Tất cả GV

- TT

- BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 06

(12/9-17/9)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án    ngày 15/9

-Nộp bc của tổ ngày 18/9

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT, TP

 

-TT

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

-Tất cả Gv

- BGH

- BGH

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 07

(19/9 -24/9)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 08

(26/9-1/10)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

-BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

 

Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 08 năm 2011

  

                                  Tổ trưởng

 

 

                                                                                          

 

                                  Nguyễn Văn Phi

Comments