Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014

đăng 06:06 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 9:

I. Ưu điểm:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Tham gia hội giảng đầy đủ, đảm bảo.

II. Tồn tại:

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·         Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 10:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Hoàn thành danh sách sổ điểm lớn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

·          Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hàng tháng.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 7

(29/9-4/10)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

-BGH

- Tại phòng học

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 8

(6/10-11/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ, nhóm ;kiểm tra hồ sơ

- Hội giảng cấp tổ

 

- Tất cả GV

- TT

 

- BGK

 

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 9

(13/10-18/10)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT

 

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 10

(20/10-25/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 11

(27/10-01/11)

- Dạy học theo TKB.

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                      Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments