Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

đăng 05:53 13 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: VĂN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

I. KẾ HOẠCH CHUNG:

- Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam”.

- Tham gia hội giảng huyện.

- Lên lịch báo giảng đúng thời gian qui định.

- Tổ chức ra đề kiểm tra, coi kiểm tra nghiêm túc, chấm, trả bài kiểm tra đúng thời gian.

- Báo cáo chất lượng các bài kiểm tra kịp thời.

- Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng.

- Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ vào tuần 13 và 15.

- Sử dụng tốt đồ dùng dạy học. – Họp tổ vào tuần 14 và 16.

- Rà soát lại chương trình, nếu chậm thì có kế hoạch dạy bù kịp thời.

II. BIỆN PHÁP:

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đôt xuất, kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất và định kì.

- Dự giờ góp ý cho các giáo viên tham gia hội giảng huyện.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 13

(02/11 – 07/11)

- Dạy học theo TKB.

- Dự giờ góp ý cho các Gv tham gia hội giảng huyện.

- Dạy thay cho các GV thi hội giảng huyện.

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

- Gv thi HG: đ/c Tươi, đ/c Nhung.

- BGH

 

Gv không có tiết dự giờ.

Tuần 14

(09/11 – 14/11)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 13/11.

- Dự giờ.

- Tham gia hội thao chào mừng ngày 20/11.

- Công đoàn.

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp.

Gv không có tiết dự giờ.

Tuần 15

(16/11 – 21/11)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ ngày 16/11.

- Nộp đề cương ôn tập của các khối.

Tham dự lễ chào mừng ngày 20/11.

- BGH

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Tại phòng họp

 

Tuần 16

(23/11 – 28/11)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 27/11.

- Nộp đề thi HKI của các khối.

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp.

 

   

BGH                                                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 11 năm 2009

                                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                                         Nguyễn Văn Phi

Comments