Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012

đăng 23:55 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2012

A. Đánh giá hoạt động tháng 10:

I. Ưu điểm:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

II. Tồn tại:

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·         Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 11:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Hoàn thành hội giảng cấp trường.

·          Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hàng tháng.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 12

(29/10-3/11)

- Dạy học theo TKB

- Phát động cuộc thi bông hoa điểm 9,10.

- Tất cả GV

- TPT

 

-Tất cả Gv

- HS toàn trường

 

- BGH

-BGH

 

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 13

(5/11-10/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 14

(12/11-17/11)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/11

-Nộp bc của tổ ngày 18/11

- Tuần lễ hoa tươi

- Tất cả GV

- TT, TP

 

- TT

 

- TPT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

 

- Các lớp

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 15

(19/11-24/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

-Lễ 20/11

- Tất cả GV

-TT

- BGH

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 16

(26/11-01/12)

- Dạy học theo TKB.

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 11 năm 2012

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments