Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014

đăng 19:32 6 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 10:

I. Ưu điểm:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

II. Tồn tại:

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·         Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 11:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 12

(3/11-9/11)

- Dạy học theo TKB

-.Họp tổ và họp nhóm, - Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Phát động cuộc thi bông hoa điểm 9,10.

- Tất cả GV

-TT

 

- TPT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả gv

 

- HS toàn trường

 

- BGH

 

 

-BGH

 

 

- Tại phòng học

- Tại phòng họp

 

Tuần 13

(10/11-15/11)

- Dạy học theo TKB.

- Tuần lễ hoa tươi

-Nộp bc của tổ

- Tất cả GV

- TPT

TT

-Tất cả Gv

- Các lớp

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 14

(17/11-22/11)

- Dạy học theo TKB.

-Lễ 20/11

- Tất cả GV

- BGH

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 15

(24/11-29/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2014

                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments