Văn‎ > ‎

Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 12

đăng 07:25 13 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: VĂN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

I. KẾ HOẠCH CHUNG:

- Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “ Thành lập quân đội nhân dân” (22/12) .

- Lên lịch báo giảng đúng thời gian qui định.

- Tổ chức ôn tập học kì tốt cho học sinh.

- Rà soát lại chương trình, nếu chậm thì có kế hoạch dạy bù kịp thời.

- Tổ chức ra đề kiểm tra HK1, coi kiểm tra học kì nghiêm túc.

- Tập chung chấm, trả bài kiểm tra học kì đúng thời gian qui định.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra học kì kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác nhập điểm và vào điểm đúng qui định.

- Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng.

- Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ vào tuần 17 và 19.

- Sử dụng tốt đồ dùng dạy học.

- Thực hiện tốt công tác dự giờ theo qui định.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

II. BIỆN PHÁP:

- Kiểm tra việc chấm trả bài kiểm tra của các Gv trong tổ.

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất và định kì.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 17

(30/11 – 05/12)

- Dạy học theo TKB.

- Tổ chức ôn tập HK1 cho HS.

- Có kế hoạch dạy bù cho các lớp còn chậm chương trình.

- Dự giờ.

- Hoàn thành kê tăng giờ.

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả Gv trong tổ.

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Dạy trên lớp.

 

- Dạy trên lớp.

 

Gv không có tiết dự giờ.

Tuần 18

(07/12 – 12/12)

- Dạy học theo TKB.

- Họp tổ ngày 11/12.

- Dự giờ.

- Tổ chức thi HK theo lịch.

- Gv tham gia coi thi nghiêm túc theo lịch.

- Tất cả GV

- TT

 

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp.

Gv không có tiết dự giờ.

Tuần 19

(14/12– 19/12)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ ngày 15/12.

- Tổ chức kiểm tra HK1.

- BGH kiểm tra sổ điểm cá nhân tổ ngày 15/12.

- Tất cả GV

- TT

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 20 (Tuần đệm)

(21/12 – 26/12)

- Hoàn thành chương trình HK1.

- Họp tổ ngày 25/12.

- Tất cả GV

 

- TT

- Tất cả Gv trong tổ.

 

- Dạy trên lớp.

 

- Tại phòng họp.

 

Hòa Hiệp, ngày 05 tháng 12 năm 2009

          BGH                                                                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                                         

 

                   Nguyễn Văn Phi

Comments