Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013

đăng 19:43 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013

A. Đánh giá hoạt động tháng 11:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·         Hoàn thành hội giảng cấp trường.

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 12:

            I. Kế hoạch chung:

·         .Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Tổ chức ôn tập tốt cho hs chuẩn bị cho kiểm tra hk 1.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Có kế hoạch chấm bài thi HKI kịp thời.

·         Hoàn thành sổ điểm cá nhân và nhập điểm theo kế hoạch của chuyên môn.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 16

(02/12-07/12)

- Dạy học theo TKB

-- Tổ chức ôn tập cho hs

- Tất cả GV

- Tất cả Gv

-Tất cả Gv

-Tất cả gv

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 17

(9/12-14/22)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Thi HKI các môn

 

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 18

(16/12-21/12)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày 18/12

- Thi HKI các môn

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

 

 

-Tất cả Gv

 

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 19

(23/12-28/12)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 12 năm 2013

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments