Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2011

đăng 06:10 18 thg 8, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2011

I.                    Nhiệm vụ chung:

·        Ổn định nề nếp tổ chức các lớp học.

·        GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·        Khảo sát chất lượng đầu năm các khối và tổng hợp báo cáo chất lượng về chuyên môn.

·        Ổn định tổ chức, hoàn thành các báo cáo đầu năm theo mẫu.

·        Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch và vượt kế hoạch.

·        Kiểm tra PPCT mới để điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2011-2012.

·        Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·        Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

II.                 Biện pháp thực hiện:

·        Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để ổn định tổ chức HS chuẩn bị tốt ngày khai giảng.

·        Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.

·        Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những Gv soạn giáo án trên máy.

III.             Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 01

(8/8-13/8)

 

 

- Ổn định nề nếp và tổ chức lớp học.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Văn thư

- Tại phòng học các lớp

- Tại phòng họp.

 

Tuần 2

(15/8-20/8)

- Dạy học theo TKB và PCCM.

- Chấm bài khảo sát và nộp thống kê chất lượng khối 7,8,9.

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 3

(22/8-27/8)

- Dạy học theo TKB.

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn
Comments