Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014

đăng 06:05 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2014

A. Đánh giá hoạt động tháng 8:

I. Ưu điểm:- Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Báo cáo đầu năm tương đối kịp thời, ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng, coi, chấm đảm bảo đúng thời gian qui định.

·         Đăng kí chất lượng bộ môn đảm bảo kịp thời.

     II. Tồn tại:- Một số đồng chí báo cáo đầu năm chưa kịp thời, báo cáo còn sai số liệu.

·         Chất lượng bài kiểm tra khảo sát đầu năm còn thấp, một số đồng chí chấm bài còn chậm.

·         Báo cáo chất lượng chưa kịp thời.

·         Một số đồng chí đăng kí chất lượng còn chậm.

·         Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 9:

    I. Kế hoạch chung: - GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·         Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2014-2015

·         Gv có kế hoạch dự giờ đúng theo qui định.

·         Thực hiện hội giảng cấp tổ vòng 1 đợt 1.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·         Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

·         Chuẩn bị tốt cho họp phụ huynh học sinh.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 

Tuần 03

(01/9-06/9)

 

 

- Dạy học theo TKB

- Hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký đầu năm

-Lên kế hoạch dự giờ tháng 9

- Tham dự lễ khai giảng

- Họp tổ và họp nhóm, Kiểm tra hồ sơ giáo án    

- Tất cả GV

- BGH

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

- BGH

-Văn thư

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 04

(08/9-13/9)

- Dạy học theo TKB.

-Hoàn thành chấm khảo sát khối 6

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

 

- TT

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 05

(15/9-20/9)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

 

Tuần 06

(22/9 -27/9)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 09 năm 2014

                       Tổ trưởng

 

                                                                              Nguyễn Văn Phi

Comments