Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 10

đăng 05:04 11 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2011

A. Đánh giá hoạt động tháng 9:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·        Tham gia tập huấn chuẩn kiến thức tương đối đảm bảo.

·        Tham gia hội giảng đầy đủ, đảm bảo.

II. Tồn tại:

·        Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·        Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

·        Một số đồng chí còn vắng tập huấn chuẩn kiến thức.

B. Kế hoạch tháng 10:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Hoàn thành danh sách sổ điểm lớn.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

·         Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hàng tháng.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 8

(3/10-8/10)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp tổ

- Hội nghị CNVC

- Tất cả GV

-BGK

Tất cả GV

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

-BGH

- Tại phòng học

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 9

(10/10-15/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/10

 - Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT

- TT,TP

 

- BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 10

(17/10-22/10)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày 18/10

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT

 

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

-Tất cả Gv

- BGH

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 11

(24/10-29/10)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments