Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 01/2011

đăng 19:07 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2011

A. Đánh giá hoạt động tháng 12:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Hoàn thành xếp loại 2 mặt GD cho HS.

·        Hoàn thành vào sổ điểm lớn, học bạ cho hs.

II. Tồn tại:

·        Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 01:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 23

(03/1-8/1)

- Dạy học theo TKB

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- Tất cả GV

- Tất cả GV

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 24

(10/1-15/1)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/1

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- Họp PHHS ngày 16/01

- Tất cả GV

- TT

-TT, TP

 

 

 

- GVCN

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Tại phòng họp

 

Tuần 25

(17/1-22/1)

- Dạy học theo TKB.

-Nộp bc của tổ ngày 18/1

- Tất cả GV

- TT, TP

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 26

(24/1-29/1)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 1 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments