Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 02/2011

đăng 19:10 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2011

A. Đánh giá hoạt động tháng 01:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Nghỉ tết đảm bảo đúng thời gian.

·        Nề nếp trước và sau tết nghiêm túc.

II. Tồn tại:

B. Kế hoạch tháng 02:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 27

(11/2-12/2)

- Dạy học theo TKB

- Gv sắp xếp dự giờ đúng tiêu chuẩn

- Tất cả GV

- Tất cả GV

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 28

(14/2-19/2)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/2

-Nộp bc của tổ ngày 18/02

- Tất cả GV

- TT

-TT, TP

 

 

 

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

 

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Tại phòng họp

 

Tuần 29

(21/2-26/2)

- Dạy học theo TKB.

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 5 tháng 2 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments