Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 03/2011

đăng 19:13 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2011

A. Đánh giá hoạt động tháng 02:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·        Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

B. Kế hoạch tháng 03:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 08/03 và ngày 26/03.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi trường.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 30

(28/2-5/3)

- Dạy học theo TKB

- Thi lý thuyết GVDG trường ngày 03/03.

- CN ngày 6/03 tham gia hội thao chào mừng ngày 8/3.

- Tất cả GV

-BGH

-Tất cả Gv

- Gv đăng kí

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

- Tại phòng hội đồng.

-Tại trường TH Hòa Hiệp và tại trường.

 

Tuần 31

(7/3-12/3)

 

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Thi thực hành GVDG trường.

- Tất cả GV

- TT

-BGH

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

- Dạy trên lớp.

 

Tuần 32

(14/3-19/3)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/3

-Nộp bc của tổ ngày 18/03

- Tất cả GV

- TT, TP

 

- TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

-BGH

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 33

(21/3-26/3)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

- Tổ chức cắm trại và văn nghệ chào mừng ngày 8/3.

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

-Tại trường

 

Tuần 34

(28/3-2/4)

- Dạy học theo TKB.

 

-Tất cả Gv

 

-Tất cả Gv

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 3 năm 2011

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments