Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 11/2010

đăng 17:24 8 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2010

A. Đánh giá hoạt động tháng 10:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·        Hoàn thành hội giảng cấp tổ.

II. Tồn tại:

·        Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·        Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 11:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Hoàn thành hội giảng cấp trường.

·         Thực hiện tốt công tác làm tăng giờ hàng tháng.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 14

(1/11-6/11)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp trường

- Hội thao cấp trường ngày 7/11

- Tất cả GV

-BGK

 

-BCHCĐ

-Tất cả Gv

- Gv đủ tiêu chuẩn

-Tất cả Gv

- BGH

-BGH

 

- BGH

- Tại phòng học

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 15

(8/11-13/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp trường

- Tất cả GV

- TT

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

- Gv đủ tiêu chuẩn

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 16

(15/11-20/11)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/11

-Nộp bc của tổ ngày 18/11

- Hội giảng cấp trường

- Tất cả GV

- TT, TP

 

- TT

 

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

 

- Gv đủ tiêu chuẩn

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 17

(22/11-27/11)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp trường

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

- Gv đủ tiêu chuẩn

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 11 năm 2010

                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Phi

Comments