Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2010

đăng 19:05 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2010

A. Đánh giá hoạt động tháng 11:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Ra đề, chấm trả bài kiểm tra đảm bảo kịp thời.

·        Hoàn thành hội giảng cấp trường.

II. Tồn tại:

·        Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

·        Một số đồng chí hồ sơ giáo án chưa đảm bảo.

B. Kế hoạch tháng 12:

            I. Kế hoạch chung:

·        Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

·        Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·        Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·        Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·        Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·        Có kế hoạch chấm bài thi HKI kịp thời.

·        Hoàn thành sổ điểm cá nhân và nhậ điểm theo kế hoạch của chuyên môn.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 18

(29/11-4/12)

- Dạy học theo TKB

-

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 19

(6/12-11/12)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Thi HKI các môn trường ra đề

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 20

(13/12-18/12)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/12

-Nộp bc của tổ ngày 18/12

- Thi các môn tập trung

- Tất cả GV

- TT, TP

 

- TT

 

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

 

 

- BGH

- BGH

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 21

(20/12-25/12)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

 

- Tất cả GV

-TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

Tuần 22

(27/12-01/01)

- Dạy học theo TKB.

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 12 năm 2010

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments