Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014

đăng 06:03 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2014

I.                   Nhiệm vụ chung:

·         Ổn định nề nếp tổ chức các lớp học.

·         GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·         Khảo sát chất lượng đầu năm các khối và tổng hợp báo cáo chất lượng về chuyên môn.

·         Ổn định tổ chức, hoàn thành các báo cáo đầu năm theo mẫu.

·         Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch và vượt kế hoạch.

·         Kiểm tra PPCT mới để điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2014-2015.

·         Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·         Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

II.                Biện pháp thực hiện:

·         Phối hợp tốt với GVCN, ban quản sinh để ổn định tổ chức HS chuẩn bị tốt ngày khai giảng.

·         Phân công và lên kế hoạch cho nhóm trưởng họp nhóm trước khi dạy chương mới và trước khi ra đề kiểm tra định kì.

·         Lên kế hoạch in ấn giáo án kịp thời đối với những Gv soạn giáo án trên máy.

III.             Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

(18/8-23/8)

- Dạy học theo TKB và PCCM.

- Chấm bài khảo sát và nộp thống kê chất lượng khối 7,8,9.

- Tất cả GV

- TT

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

 

Tuần 2

(25/8-30/8)

- Dạy học theo TKB.

- Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

 

- Tất cả GV

- TT

 

 

- Tất cả Gv trong tổ.

- BGH

 

 

- Dạy trên lớp.

 

 

Hòa Hiệp, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments