Văn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 9/2010

đăng 07:02 7 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2010

A. Đánh giá hoạt động tháng 8:

I. Ưu điểm:

·        Nề nếp tổ chức được ổn định.

·        Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·        Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·        Báo cáo đầu năm tương đối kịp thời, ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng, coi, chấm đảm bảo đúng thời gian qui định.

·        Đăng kí chất lượng bộ môn đảm bảo kịp thời.

·        Chuẩn bị tốt họp PHHS.

II. Tồn tại:

·        Một số đồng chí báo cáo đầu năm chưa kịp thời, báo cáo còn sai số liệu.

·        Chất lượng bài kiểm tra khảo sát đầu năm còn thấp, một số đồng chí chấm bài còn chậm.

·        Báo cáo chất lượng chưa kịp thời.

·        Một số đồng chí đăng kí chất lượng còn chậm.

·        Một số đồng chí vắng dạy và họp có phép.

B. Kế hoạch tháng 9:

            I. Kế hoạch chung:

·        GVCN, GVBM chấn chỉnh nề nếp HS trong từng lớp và từng tiết học.

·        Chuẩn bị nề nếp tốt tổ chức ngày khai giảng năm học 2010-2011

·        Gv có kế hoạch dự giờ đúng theo qui định.

·        Thực hiện hội giảng cấp tổ vòng 1 đợt 1.

·        Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng.

·        Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn.

·        Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·        Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

·        Lên sổ kế hoạch đầy đủ và đúng thời gian qui định.

II.                 Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 05

(30/8-4/9)

 

 

- Dạy học theo TKB

- Tham dự lễ khai giảng

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- BGH

-BGK

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv -Tất cả Gv

 

- BGH

-Văn thư

-BGH

- Tại phòng học

- Tại sân trường

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 6

(6/9-11/9)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT

- BGK

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 7

(13/9-18/9)

- Dạy học theo TKB.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án ngày 15/9

-Nộp bc của tổ ngày 18/9

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

- TT, TP

 

-TT

- BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

-Tất cả Gv

- BGH

- BGH

 

 

- BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 8

(20/9 –25/9)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-TT

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

-BGH

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

Gv ko có tiết dự giờ

Tuần 9

(27/9-2/10)

- Dạy học theo TKB

- Hội giảng cấp tổ

- Tất cả GV

-BGK

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

- BGH

-BGH

- Dạy trên lớp.

 

Gv ko có tiết dự giờ

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 09 năm 2010

                                        Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Phi

Comments